Badanie osobowości MMPI-2 dla celów diagnostycznych — cenna pomoc dla psychologów