Badanie osobowości MMPI-2 — jakie ma znaczenie dla celów diagnostycznych?